Werkgeversaanpak

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

“Is elk ritje met de auto naar het werk nodig en prettig? Of zou de fiets of e-bike ook een goede optie zijn? Willen we dat iedereen weer naar kantoor komt? Of is hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) niet productiever?”

De werkgeversaanpak is een pragmatisch programma, waarmee we werkgevers ondersteunen om het woon-werkverkeer van medewerkers te verduurzamen. Hierbij kijken we ook naar de mogelijke nieuwe balans tussen op kantoor en thuiswerken. Met als doel: een beter bereikbare organisatie, minder ziekteverzuim, meer productiviteit, goed werkgeverschap en een kleinere CO2-voetafdruk. Doe jij ook mee?

 

Lees meer

Na een eerste kennismaking en inventarisatie van de behoeften gaan we aan de slag met de mobiliteitsscan. Medewerkers vullen hiervoor een korte enquête in en aan de hand daarvan wordt duidelijk wat het potentieel is. In de zin; voor wie zijn er goede alternatieven voor de auto te bedenken. Hierna stellen we een concreet maatregelenpakket voor het bedrijf samen.

Doel
  • Werkgevers in Noord-Limburg ondersteunen bij het geven van invulling aan een verduurzaming van de mobiliteit van het woon-werkverkeer en de dienstreizen van hun medewerkers.
  • Verbeteren van de economische bereikbaarheid van de regio Noord-Limburg.

Een beproefde aanpak die al langere tijd en met succes wordt ingezet in de regio’s Zuid-Limburg en Roermond en nu ook in Noord-Limburg.

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact op met Rob Schaap:

Lees minder

Hoe werkt de werkgeversaanpak?

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Sta je op het punt om het woon-werkverkeer en de dienstreizen van jouw organisatie een keer goed tegen het licht te houden, dan komt onze mobiliteitsmakelaar graag bij je voor een vrijblijvend (digitaal) kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is om op basis van je wensen en behoeften de kansen voor je organisatie te benoemen en afspraken te maken over een eventuele samenwerking.

Lees hieronder de verdere stappen.

Lees meer
Stap 2: Deelnameverklaring

Door ondertekening van de deelnameverklaring wordt je partner van Trendsportal. Deelname betekent dat je instemt met een jaarlijkse contributie ter hoogte van € 10 per medewerker (maximaal € 5.000). De samenwerking kan jaarlijks schriftelijk worden opgezegd.

Stap 3: Uitvoering mobiliteitsscan

De volgende stap is een analyse van het woon-werkverkeer van de medewerkers. Hoe reizen zij naar hun werk, welk vervoermiddel gebruiken zij en zijn alternatieve duurzame vervoerswijzen beschikbaar? We maken hierbij gebruik van een digitale 1-minuutenquête, die wij onder de medewerkers uitzetten. We streven naar een respons van meer dan 50% om een goed onderbouwde analyse te kunnen doen.

Stap 4: Uitkomsten mobiliteitsscan

Tijdens een ‘workshop’ presenteren wij binnen jouw organisatie de uitkomsten van de mobiliteitsscan. Aan de hand van grafieken en plattegrondjes laten wij zien waar uw medewerkers wonen, hoe zij momenteel naar het werk reizen en welke medewerkers gebruik kunnen maken van alternatieven in plaats van de auto (bv. fiets, e-bike, openbaar vervoer, P+R of carpool). Tenslotte geven wij adviezen en tips rondom een maatregelenpakket passend bij jouw organisatie om het getoonde potentieel ook daadwerkelijk te realiseren.

Stap 5: Roll-out

Graag ondersteunen wij u bij de roll-out. Denk hierbij aan:

  • het formuleren van een ‘Akte van Ambitie’ met concrete maartregelen en doelen;
  • participeren in een interne werkgroep om samen met jouw collega’s bijvoorbeeld een nieuwe fiets- of reiskostenregeling handen en voeten te geven;
  • we kunnen aan de hand van de checklijst van de Europen Cyclists’ Federation (ECF) een audit ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’ uitvoeren;
  • daarnaast houden we een jaarlijkse effectmeting, waarbij wij door middel van een medewerkersbevraging voor de organisatie in beeld brengen wat de maatregelen hebben opgeleverd. Door hieraan meerdere jaren deel te nemen, ontstaat een mooi dashboard waarvan u kunt aflezen hoe de mobiliteit van de medewerkers zich binnen uw organisatie ontwikkelt.
Stap 6: Kennisuitwisseling

Gezamenlijk met Roermond Bereikbaar en Zuid-Limburg Bereikbaar organiseren wij regelmatig (digitale) themabijeenkomsten rondom actualiteiten en ‘best practices’ op het gebied van mobiliteit. Jouw organisatie wordt hier ook voor uitgenodigd. En er is een jaarlijks mobiliteitsevenement, rondom het thema ‘Mobiliteit ervaren en beleven’.

Lees minder

Wie doen er mee?

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Rob Schaap

Mobiliteitsmakelaar
Trendsportal
0652456090