SmartwayZ.nl nieuwe partner

We gaan de samenwerking met Smartwayz.NL, een mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, oppakken. Dit doen we aan de hand van 7 projecten, die op basis van gezamenlijke doelen zijn geselecteerd. Concreet houdt het in dat SmartwayZ.NL de komende drie jaar 1,5 miljoen wil investeren in onze regio. Onder de voorwaarde dat vanuit de regio eenzelfde bedrag beschikbaar wordt gemaakt. De eerste projecten waaronder Deelmobiliteit Social Green willen we vanaf 1 september 2020 gaan starten.

SmartwayZ.NL heeft de afgelopen vier jaar veel kennis op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit opgedaan in de regio’s Noord-Brabant en Limburg en daarbuiten. Deze kennis willen zij met ons delen. Daarnaast kunnen ze capaciteit leveren om projecten te trekken en willen zij financieel bijdragen aan projecten in onze regio.

Projecten
Eén van de eerste projecten die we willen starten, direct na de zomervakantie is het project Deelmobiliteit Social Green waarmee uiteindelijk 500 deelvoertuigen ingezet worden in Noord-Limburg. Deze voertuigen worden elektrisch geladen op de grote bedrijventerreinen in Noord-Limburg om vervolgens door medewerkers ’s avonds mee naar huis genomen te worden. De batterij wordt dan middels een slimme laadpaal gekoppeld aan de woning om zo elektriciteit te delen. Overige projecten waaraan wordt samengewerkt zijn: doorzetten van de werkgeversaanpak Greenport, ouderen meer gebruik laten maken van het OV en deelmobiliteit, plattelandsdistributie en een aantal projecten in samenwerking met het Smart Logistics Centre Venlo rondom het verduurzamen van de logistiek.