Strategisch plaatsen van laadpalen

In 2020 is de aanbesteding voor de laadinfra in Limburg en Brabant gegund aan Vattenfall. De ambitie is om de komende jaren 2500 laadpunten in Limburg te laten plaatsen. Zo ook in Noord-Limburg. Maar hoe zorg je nu voor een strategische inzet van de laadpalen? Oftewel hoe voorkom je wildgroei?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) geeft aan dat er naar verwachting 2 miljoen elektrische voertuigen in 2030 rondrijden in Nederland. Dat vraagt om voldoende openbare laadcapaciteit. Sommige inwoners hebben inmiddels zelf een aansluiting aan huis om te laden. Maar als je ergens naar toe gaat of je hebt die mogelijkheid voor een eigen laadpunt niet, dan wil je gebruik kunnen maken van openbare laadpunten. Daar wordt in onze 8 Noord-Limburgse gemeenten aan gewerkt.

Laadpalen optimaal verdelen
Voorheen werden de laadpalen volgens het principe ‘laadpaal volgt elektrische auto’ geplaatst. Nu het aantal elektrische auto’s steeds groter wordt, is de behoefte aan structurering hiervan toegenomen. Vattenfall heeft in samenwerking met EV-consult in kaart gebracht waar per gemeente behoefte is aan openbare elektrische laadpalen. Om te komen tot een zogenaamde plankaart zijn diverse data toegepast – van wijken met veel particuliere laadpalen, parkeerplekken, bezoekerscapaciteit, RDW, BOVAG, Enexis, etc. – om zo te komen tot een zo optimaal mogelijke verdeling.

De plankaart is begin dit jaar al in gebruik en op basis daarvan kan de gerichte groei verder gaan. De gemeente Venlo heeft de ambitie om deze plankaart dit jaar ook inzichtelijk te gaan maken voor haar inwoners en bedrijven.

Heb je vragen of laadinfra? Neem dan contact op met Peter van Wijlick.