Strategisch plan verkeersveiligheid Limburg

Afgelopen nieuwsbrief vertelde we je over de doorvertaling van het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) vanuit de Rijksoverheid naar de situatie in Noord-Limburg. Een van de mensen die hier aan trekt is Marc Schrijen, secretaris bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Hij vertelt ons hoe hij hieraan werkt.
“Verkeersveiligheid is niet nieuw. (Noord)-Limburg houdt zich hier al sinds jaar en dag actief mee bezig. Zo is ook ooit de ambitie ‘Maak van de 0 een punt’ omarmt. Wat inhoudt dat elk verkeersslachtoffer er 1 teveel is en dat we er alles aan doen om dit tegen te gaan (wat de Minister ook heeft onderstreept in het SPV). Jarenlang hebben we ook een daling geconstateerd in het aantal verkeersslachtoffers. Alleen is er de laatste jaren helaas weer een stijging te zien en dat vraagt om actie”, zo vertelt Marc.
“Om die reden heeft het ROVL samen met, onder andere Trendsportal, Politie, OM en overige gemeenten een eerste stap gezet om opnieuw in kaart te brengen wat we doen en wellicht nog belangrijker hoe we samen dat verder kunnen brengen. Naast regionale analyses kijken we ook nadrukkelijk wat er lokaal speelt. Zo zou een plattelandsdorp waarin veel tractorverkeer is, de verkeersveiligheidseducatie op basisscholen misschien daarop extra moeten focussen, gecombineerd met campagnes, politie inzet en wellicht infrastructuur zaken. Dat is uiteraard maar een voorbeeld.”
Marc: “We weten namelijk dat ongelukken voornamelijk veroorzaakt worden door menselijk gedrag. Om dus een slag te kunnen slaan, zullen we nadrukkelijker aan de slag moeten gaan met het beïnvloeden van het gedrag. Dus niet alleen infrastructuur maar ook nadrukkelijker de zachte kant van gedragsbeïnvloeding en handhaving.”
“Op dit moment zijn we met name het urgentiebesef bij wethouders en ambtenaren aan het vergroten. In ieder geval is het fijn om te zien dat in de gesprekken met Trendsportal bestuurders en ambtenaren het besef van urgentie er is. Eind dit jaar willen we naast het urgentiebesef ook de complete inventarisatie rond hebben van wat thema’s zijn en hoe we het een en ander verder aan gaan scherpen.” aldus Marc Schrijen.