Kinderen van 4 t/m 12 jaar

Op dinsdagmiddag 17 oktober dachten zo’n 70 kinderen met ons mee over de toekomst van mobiliteit, tijdens het eerste Mobilitylab in Belfelt. Een leuke en leerzame middag voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar met als uitkomst verassende ideeën over mobiliteit, zoals bredere fietspaden, zonneauto’s, zwevende treinen en meer thuiswerken (dus minder reizen).

Aanpak
De kinderen werden verdeeld in twee leeftijdsgroepen (4-8 jaar en 8-12 jaar) bevraagd. De oudste deelnemers werden middels een begeleide mindmappingsessi e gevraagd over hun ideeën en vervolgens werd de sessie met een quadcopter race afgesloten. De jongere doelgroep werkte hun ideeën uit in een creatie (schilderij). Daarnaast deelde  een deel van de kinderen hun ideeën in de videobooth. (zie hieronder)

De visie van kinderen op mobiliteit
De resultaten van de deelnemers zijn vastgelegd en beoordeeld op een aantal onderdelen. Hieruit is een rode lijn (visie van de kinderen) naar voor gekomen, waarin  een gezamenlijke visie van de kinderen

  • De focus van kinderen m.b.t. mobiliteit ligt op het voertuig.
  • Hierbij zijn ze erg gericht op technologie en duurzaamheid.
  • Veiligheid en sociale aspecten vinden ze zelf erg belangrijk maar hier hebben ze geen specifieke ideeën over.
  • Kinderen voelen zich niet altijd veilig op de fiets.

Bekijk het Mobility Lab_eindverslag