Van Rijles naar Rijonderwijs

Jongeren met een rijbewijs zijn in de eerste jaren kwetsbaar in het verkeer. Om de veiligheid te vergoten is er in 2013 gestart met een pilot Rijopleiding op Maat (ROM). De pilot liet positieve resultaten zien, toch is het is nog niet gelukt om de ROM  landelijk ingevoerd te krijgen. Ruud Rutten een van de initiatiefnemers liet het er niet bij zitten én met succes. Afgelopen week mocht hij samen met Emiel Roemer het rapport ‘Van rijles naar Rijonderwijs’ aan de demissionair minister Cora Nieuwenhuizen overhandigen. 
Ruud Rutten, autorijschoolhouder Ruud Rutten, directeur Vervoersopleidingen en aanjager van de Rijopleiding op Maat (die veel overeenkomsten heeft met de RIS) vertelt er meer over.
Aanleren van foefjes
“Ik zit 43 jaar in het vak van rijopleidingen en zeker de laatste 20 jaar zie ik veel misstanden in de branche. Enkel voorbeelden: frauderen met theorie-examens, aanleren van foefjes zodat leerlingen slagen voor hun rijexamens maar niet kundig zijn en het schrikbarend aantal aangiftes per jaar voor handtastelijkheid. Dit betreft jonge kwetsbare mensen, die aan de basis staan voor een scooter-, auto-, of vrachtwagenrijbewijs. We moeten hen beschermen en een goede rijopleiding bieden.”
Onafhankelijk onderzoek
“Jaren geleden heb ik al melding gemaakt van deze misstanden bij het Rijk. Het punt was toen dat de branche slecht georganiseerd was. Die stap hebben we kunnen maken en in 2019 hebben we de neuzen dezelfde kant opgezet en is het rapport ‘Samen sterk’ gepubliceerd. Op basis van dit document heeft demissionair minister Nieuwenhuizen besloten om een onafhankelijk onderzoek op te zetten onder leiding van Emiel Roemer en Jaap Uilenbroek.”
Toezichthouder voor de rijopleidingbranche
“Dat eindrapport is dus onlangs overhandigd aan de minister. In het rapport (dat veel raakvlakken heeft met ‘Samen Sterk’) is te lezen wat speelt en worden oplossingen aangedragen. Zo moet er een onafhankelijke Curriculum Commissie komen die het rapport gaat uitwerken en toezicht krijgt over de branche, de rijopleiding en het CBR. Hieruit zullen zaken volgen als een kwaliteitskeurmerk, certificering, controle en  een klachtenprocedure.”
“Een geweldige stap om te komen tot een goede rijopleiding voor onze jeugd en daarmee zetten we een stap in de veiligheid”, zo sluit Ruud Rutten af.
Wil je meer weten over het rapport? Neem dan contact op met Ruud Rutten.