Veiligheid is van iedereen; buurtgerichte aanpak


Dave van Bogaert, senior projectleider / contactpersoon Limburg Veilig Verkeer Nederland (VVN) verteld over een van de gezamenlijke doelen die VVN en Trendsportal delen, namelijk Veiligheid.

“De samenwerking met Trendsportal is twee jaar geleden begonnen op de tweedaagse in Baarlo. Hier dacht een grote groep van professionals na over de mobiliteit van morgen. Veel ideeën kwamen hierbij los. Wat opviel was dat bij alle ideeën het uitgangspunt was dat veiligheid voorop staat”, zo verteld Dave. Niet voor niks is dit ook één van de vijf doelen van Trendsportal, namelijk: Verbeteren van de verkeersveiligheid, streven naar 0 verkeersslachtoffers.

Dave: “Als VVN houden we ons met name bezig met de zachte kant van verkeersveiligheid, namelijk gedragsbeïnvloeding. We werken vooral in het hier en nu en haken in op gedrag dat nu speelt. Bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons (door jongeren) in het verkeer of de daling van het aantal kinderen dat naar school (leert) lopen en fietsen. Beide zorgen voor onveilige verkeerssituaties. In samenwerking met o.a. Trendsportal en de provincie Limburg werken we aan programma’s om verkeersveiligheid middels gedragsaanpassingen te bevorderen.”

“Het programma ‘De veilige schoolomgeving’ is zo’n project. Hierbij werken we nog steeds met een educatief programma voor de kinderen. En anders dan vroeger betrekken we nu ook de ouders en de buurt hierbij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de buurt gaan we aan de slag. Samen bekijken we dan wat een passende oplossing kan zijn. Meestal is dit een combinatie van: heldere afspraken maken; het wegnemen van belemmeringen waarom een ouder een kind niet zelfstandig laat fietsen; en kinderen in de buurt te laten oefenen, zo vertelt Dave.

“Het gedachtegoed is dat verkeersveiligheid iets is van iedereen. En dat de oplossing vaak niet (alleen) in de infrahoek ligt (het aanleggen van een drempel of zebra). Maar dat je juist door gedrag aan te passen het meeste bereikt”, sluit Dave af.

Zijn er verkeersveiligheidsvraagstukken binnen jouw gemeente en heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Dave van Bogaert.