Webinar Mobiliteitsambitie Noord-Limburg

Waar moeten we de komende jaren onze energie op inzetten als het gaat om mobiliteit in Noord-Limburg? Op 27 januari 2022 heeft de webinar plaatsgevonden in het kader van de mobiliteitsambitie die momenteel voor Noord-Limburg wordt opgesteld.

Aan deelnemers vanuit de overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers en diverse belangengroeperingen hebben we het eerste concept van de Mobiliteitsambitie Noord-Limburg gepresenteerd. Noord-Limburg heeft de ambitie om de gezondste regio te worden met daarin vier duidelijke economische pijlers: logistiek, maakindustrie, agribusiness en toerisme & leisure. Door een integraal mobiliteitssysteem te ontwikkelen garanderen we de bereikbaarheid in onze regio.

Interactieve sessies

In een aantal interactieve sessies hebben de deelnemers gereageerd en gediscussieerd over de vier lagen van ons mobiliteitssysteem van de toekomst. Naast de inhoudelijke discussie kwam naar voren dat we duidelijke keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen in wat echt belangrijk is voor onze regio.

We zien duidelijk een verschuiving van de weg naar water en spoor. Waar in 2013 nog de focus lag op meer asfalt, kiezen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden nadrukkelijk voor duurzame mobiliteit. Dit geldt voor bijvoorbeeld het woon werkverkeer van werknemers maar ook voor het vervoeren van goederen.

De stakeholders geven aan dat we deze ambitie alleen kunnen waarmaken als we samenwerken. Het vraagt om innovatie zoals duurzaam deelvervoer maar ook het tegengaan van de afschaling van het openbaar vervoer in het landelijk (Noord-) Limburg. Deze waardevolle input gebruiken we om de definitieve mobiliteitsambitie voor Noord-Limburg op te stellen. Samen gaan we een lobbystrategie opzetten en gaan we een prioritering aanbrengen in de voorgestelde projecten. En dan kunnen we echt aan de slag. Samen met onze partners moet er veel werk verzet worden om de ambitie ook daadwerkelijk waar te maken. Maar dan wel met een duidelijke ambitie en visie.


Inspiratie

Ook zijn we tijdens deze middag door Rik Derksen van de Limburgse Werkgeversvereniging meegenomen in de ambities van LWV en InZuid en gaf Kamieke van de Riet van ZET een inspirerende presentatie over het tegengaan van mobiliteitsarmoede. We kijken terug op een succesvolle en inspirerende middag waarin we samen hebben gewerkt aan de bereikbaarheid van Noord-Limburg.

Bekijk onderstaand de presentaties uit de webinar.

 

Meer informatie over dit project? Kijk op de projectpagina Mobiliteitsambitie Noord-Limburg.