Siemclerx 20231120 lwv mobiliteitscafe 10 lr.1920x0
Rapportageverplichting CO2-reductie omzetten in een kans
05-12-2023

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht rapporteren over de CO2-uitstoot als gevolg van de werkgebonden personenmobiliteit. Een belangrijke tip is: begin op tijd met het verzamelen van de juiste gegevens en gebruik de tijd tot 1 juli om te checken of de dataverzameling op orde is. Afgelopen maandag 20 november was er een Mobiliteitscafé in Roermond bij de Limburgse Werkgevers Vereniging, waar veertig aanwezige organisaties deze boodschap te horen kregen.

Werkgeverstips

De rapportage werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is een uitwerking uit het Klimaatakkoord en heeft als doel de CO₂-uitstoot door woon-werkverkeer en dienstreizen in 2030 met 1,5 Mton te verminderen. Met de rapportage wordt gemonitord of we op de goede weg zijn. 

Op dit moment is meer dan de helft van alle personenmobiliteit op de Nederlandse wegen werk gerelateerd. Werkgevers, die maandag 20 november in de zaal zaten, erkennen dat er iets moet gebeuren om de CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer en dienstreizen terug te brengen. Sommigen maken plannen of nemen al stappen in het verduurzamen van o.a. het woon-werkverkeer geven ze aan. Is de rapportageverplichting dan niet een grote (administratieve) last klinkt de vraag?

De mobiliteitsmakelaars van Trendsportal bieden gratis advies en ondersteuning bij:

  • Opzetten en verwerken van een enquête om daarmee de woon-werkkilometers inzichtelijk te maken. De door ons gehanteerde enquête voldoet aan de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap. 
  • Specifieke vragen over de rapportage kun je ook aan hem stellen, de mobiliteitsmakelaar staat in contact met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Mobiliteitsvraagstukken omzetten in een duurzaam mobiliteitsbeleid: Wil je jouw zakelijke wagenpark verduurzamen? Meer medewerkers binnen een straal van 15 km op de fiets? Of meer medewerkers in het openbaar vervoer?

Aan de slag met de rapportageverplichting

De mobiliteitsmakelaarsmakelaars van Trendsportal informeren werkgevers en geven tips om de verplichting werkbaar te houden. Zie het als een kans voor verduurzaming!

Tip 1: Check of je moet rapporteren

Je bent verplicht te rapporteren als je 100 of meer werknemers in dienst hebt die meer dan 20 uur per maand betaald werk verrichten. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers tellen niet mee. De peildatum voor het aantal werknemers in dienst is telkens 1 januari van elk jaar. 
Het KvK-nummer is leidend in het bepalen van het aantal werknemers. Per KvK-nummer lever je één rapportage aan.

Tip 2: Begin op tijd met het verzamelen van de correcte gegevens. Het kan zijn dat je hierbij afhankelijk bent van externe partijen

Je moet rapporteren over alle werkgebonden personenmobiliteit van jouw medewerkers, uitgesplitst naar dienstreizen (gemaakt met leaseauto’s, eigen wagenpark, via mobiliteitsdienstverleners en gedeclareerde kilometers) en woon-werkverkeer. Het advies is daarom om tijdig contact te zoeken met leveranciers van leasemaatschappijen, mobiliteitsdienstverleners of personeelsadministratiesystemen waarmee je zaken doet.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking gemaakt, deze is te vinden op de website van RVO. Hierin staat uitgelegd wat je moet rapporteren en waar je deze gegevens kunt vinden. 
Je dient de rapportage in via het digitaal formulier bij RVO, dit doe je de eerste keer uiterlijk 30 juni 2025 over het voorgaande half jaar (1 juli t/m 31 december 2024). Je kunt hier ook alvast oefenen en de website bevat een reeks veelgestelde vragen.

Tip 3: Samenwerken loont! Trendsportal kan je ondersteunen bij de gegevensverzameling

Zakelijke dienstreizen worden in de meeste gevallen administratief goed geborgd, omdat hier een declaratiesysteem achter zit. Het woon-werkverkeer in beeld krijgen is dan weer vaak een uitdaging. Als je dit niet op dagelijkse basis wil vastleggen, dan kun je ervoor kiezen om een bevraging te doen. Je bedrijfsgrootte bepaalt het percentage van respons dat nodig is om een representatief beeld te geven.

Trendsportal kan ondersteunen en stelt gratis tools beschikbaar, zoals de 1-minuutenquête, voor enquêtes onder werknemers. Wil je voorbeelden daarvan zien? Neem dan contact op met onze mobiliteitsmakelaars.

Tip 4: Inzicht in reisgedrag biedt perpectief om te handelen

Zie de rapportageverplichting als een kans om inzicht te krijgen in het reisgedrag binnen je organisatie en in welke categorie de meeste CO₂-uitstoot is. Gebruik deze kennis om concrete stappen te maken voor verduurzaming van woon-werkreizen en/of zakelijke reizen.

Meer weten? of meteen contact?

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!