Nieuws

Language

Vacature communicatiemedewerker (18 uur)

– Deze vacature is gesloten – we lezen nu de brieven door. De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan Trendsportal en is het ambitieniveau snel gestegen. Het streven is om Noord-Limburg in 2040 dé klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te laten zijn op het gebied van mobiliteit. Waarbij mobiliteit bijdraagt aan een … Lees verder

Een vitaal en veerkrachtig Limburg, daar gaan we voor!

In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie opgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld voor de komende 4 jaar en onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit … Lees verder

Aanbieder van Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg is bekend

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de definitieve gunning voor Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende 4 jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een … Lees verder

Boost voor slimme mobiliteit in Noord-Limburg

In de regio Noord-Limburg wordt de komende 3 jaar geïnvesteerd in slimme mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners. Én die bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden SmartwayZ.NL en Trendsportal met ‘de gebiedsgerichte aanpak’. De lokale vraag wordt … Lees verder

Transitie op gang brengen: hoe doet Trendsportal het?

Ruim vier jaar zijn we onderweg om samen met 8 gemeenten en tal van stakeholders slimme mobiliteit vorm te geven in Noord-Limburg. Dat we het anders wilden doen en het geijkte Groot Verkeers Veiligheids Plan wilden loslaten dat (bij wijze van) ophoudt bij de gemeentegrens was vier jaar geleden al wel duidelijk. Maar is het … Lees verder

Project Veilig op weg uitgerold in de hele regio

De acht gemeentes in Noord-Limburg gaan aan de slag met verkeersveiligheidsprogramma Veilig op Weg. De pilot in Horst aan de Maas bleek zo succesvol, dat deze nu in de hele regio uitgerold wordt. Veilig op Weg is een unieke aanpak van verkeersveiligheid, waarin samenwerking met inwoners en structurele gedragsverandering centraal staan. Regionaal mobiliteitsplatform Trendsportal benaderde … Lees verder

Jaarplan 2020 – 2021

Mobiliteit in Noord-Limburg is volop in beweging. Wij hebben als Trendsportal een vooruitstrevende en inspirerende visie die inspeelt op de veranderde mobiliteit. En daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere beleidsvelden op. Dit doen we om aan te sluiten bij de vele maatschappelijke behoeften die er nu leven. Een visie en beleid is een … Lees verder

SmartwayZ.nl nieuwe partner

We gaan de samenwerking met Smartwayz.NL, een mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, oppakken. Dit doen we aan de hand van 7 projecten, die op basis van gezamenlijke doelen zijn geselecteerd. Concreet houdt het in dat SmartwayZ.NL de komende drie jaar 1,5 miljoen wil investeren in onze regio. Onder de voorwaarde dat vanuit de regio eenzelfde bedrag beschikbaar … Lees verder

Aanbesteding duurzaam deelvervoer – aanpassingen n.a.v. maatregelen Coronavirus

18 maart 2020 hebben we via TenderNed bericht dat, als gevolg van de maatregelen ter beheersing van het Coronavirus, het niet mogelijk was de fysieke schouw, op 25 en 26 maart, zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad, te laten plaatsvinden. We hebben toen aangegeven dat we de geplande schouw, en daarmee de gehele planning, inhoudelijk ongewijzigd … Lees verder

Mobie moves you

Noord-Limburg zet in op duurzaam deelvervoer

De 8 gemeenten in Noord-Limburg (verenigt in Trendsportal) kondigen een Europese aanbesteding aan voor het verduurzamen van zakelijke kilometers van haar medewerkers. Het doel: actief bijdragen aan de duurzaamheidsopgave en én deelvervoer op grotere schaal toegankelijk maken voor inwoners. Het in november 2018 opgestarte project Mobie krijgt hiermee een definitief vervolg, zo hebben alle 8 … Lees verder