Privacystatement
Trendsportal

Trendsportal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht je desondanks toch iets zien dat niet correct is of heb je suggesties ter verbetering van onze website, laat het ons dan weten via info@trendsportal.nl.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Trendsportal spant zich in om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. Trendsportal aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Trendsportal. De inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons door Trendsportal zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen. 

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Tijdens je contact met Trendsportal bij deelname aan mobiliteitsprojecten, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verzamelen wij je persoonsgegevens. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens te mogen registreren en te verwerken) als indirect. Trendsportal gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. Trendsportal neemt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals je naam en adres, maar ook gegevens zoals jouw e-mailadres of welke producten en/of diensten je van Trendsportal afneemt. Ingeval je deelneemt aan gedragsbeïnvloedingprojecten gaat het ook om jouw reisgegevens. 

VERWERKINGSDOELEN
Trendsportal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan een blijvend goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en regio Noord-Limburg in combinatie met een economisch duurzame ontwikkeling, met al hetgeen daartoe behoort
  • Het zorgen voor de opvang van de groei van de automobiliteit in het focusgebied door het realiseren van een samenhangend pakket aan maatregelen voor forensen, het goederenverkeer, bezoekers alsmede het zakelijk verkeer.
  • Het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij verschillende reizigersgroepen in de regio Noord-Limburg door een pakket aan maatregelen gericht op het stimuleren van slim werken en slim reizen.
  • De evaluatie en monitoring van de doelstellingen van Trendsportal en de behaalde resultaten, inclusief het verder ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten.
  • Het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van Trendsportal.

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten.

TOEZENDEN VAN INFORMATIE
Als je aangeeft dat je per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met jouw toestemming jouw gegevens om je per e-mail te informeren. Je kunt de toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna je niet langer informatie meer per e-mail van Trendsportal ontvangt. 

DEELNAME AAN ACTIES, ENQUÊTES EN PRIJSVRAGEN
Als je reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en/of e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten. 

LEVEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
Daarnaast hebben wij in sommige gevallen jouw adresgegevens nodig om de door jouw verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Voor diensten of producten hebben wij in een aantal gevallen aanvullende gegevens nodig.

DEELNAME AAN GEDRAGSBEÏNVLOEDINGSPROJECTEN
Als je deelneemt aan gedragsbeïnvloedingsprojecten is van belang jouw adviezen te kunnen geven over jouw reisgedrag en te kunnen meten of met het betreffende project de bereikbaarheidsdoelstellingen worden behaald. Jouw reisgedrag en reisbewegingen dienen hiervoor te worden geregistreerd en daarnaar dienen analyses te worden verricht. Trendsportal draagt ervoor zorg dat op basis van dergelijke analyses te publiceren onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot individuele personen en anonimiteit is gewaarborgd. 

Bovenstaande gegevens verzamelen wij alleen als jij tijdens de aanvraag daarvoor toestemming hebt gegeven. Tijdens het aanvraagproces word je erop gewezen welke persoonsgegevens wij precies nodig hebben om het betreffende product of dienst te kunnen leveren. 

GEEN GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR DERDEN
Trendsportal stelt zonder jouw toestemming in geen enkel geval jouw gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden jouw gegevens niet verkocht. Trendsportal kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. 

KLIKGEDRAG EN COOKIES
(ALLEEN VAN TOEPASSING OP BEZOEKERS VAN DE WEBSITE)
Trendsportal verzamelt via Google Analytics geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Dit doen we via cookies. Trendsportal kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Trendsportal haar dienstverlening steeds kan verbeteren. Een deel van jouw IP-adres blijft voor ons anoniem, we kunnen de gegevens dus niet herleiden naar personen of persoonlijke gegevens. We delen onze websitestatistieken niet met Google. Je kunt cookies zelf ook uitschakelen in de browser. 

WEBSITES VAN DERDEN
(ALLEEN VAN TOEPASSING OP BEZOEKERS VAN DE WEBSITE)
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden.

VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS
Jouw gegevens verwijderen we automatisch uit ons bestand als wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening. Als je verzoekt om verwijdering van jouw gegevens, zullen wij die gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij jou daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

WIJZIGINGEN
Trendsportal behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen.

VRAGEN
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via info@trendsportal.nl 

 Laatst gewijzigd: juli 2023

Samenwerkingspartners

Bekijk hieronder met wie we al samenwerken.

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!